EETSJ-OUTDOOR

1. Naam: Stichting Eetsj-Outdoor

2. Fiscaal nummer: 815722126

3. Contactgegevens:
    De heer J.B. Meijsen, penningmeester
    Brembos 22
    4854 KZ Bavel
    Tel. 06-51861628
    E: meijsen1@xs4all.nl
    Bankrek. nr.: NL90RABO0123287278

4. Bestuurssamenstelling:
    De heer R.E. (Roland) Algra, voorzitter
    De heer Mr. Th.L.A. (Tom) Weijmer, secretaris    
    De heer J.B. (Joop) Meijsen, penningmeester
    De heer A.R.F.M. (Ruud) van Gorp, lid
    De heer A.M. (Toine) Witters, lid

5. Beleidsplan: zie recent beleidsplan.

6. Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten; zij kunnen de voor de stichting gemaakte
    kosten declareren.

7. Doelstelling: Het aanbieden van outdoor-activiteiten aan mensen met beperking met inzet van medewerkers,
    waaronder ook mensen met een beperking.

8. Verslag activiteiten: zie recent jaarverslag.

9. Financiële verantwoording: zie recent jaarverslag.


30 mei 2017